Vicevi dana za Četvrtak, 22. Februar 2024. [88112]

Pi­ta sin ma­j­ku: – Ma­ma, šta zna­če re­či „ra­z­me­na mi­šlje­nja“? – To ti je kad ta­ta do­đe ku­ći sa svo­jim mi­šlje­njem, a ode s mo­jim.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com