Vicevi dana za Četvrtak, 21. Oktobar 2021. [85420]

Pro­la­znik zau­sta­vlja Pe­ri­cu i pi­ta ga: – Izvi­ni, de­ča­če, mo­žeš li mi re­ći gde se na­la­zi apo­te­ka? – Mo­gu, ali ne­ću da ti ka­žem! – Ti si lo­še de­te, ni­kad ne­ćeš oti­ći u raj! – Ne­ćeš ni ti u apo­te­ku!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com