Vicevi dana za Četvrtak, 21. Decembar 2023. [87894]

Do­đe že­na u te­re­ta­nu, spa­zi zgod­nog na­bi­l­do­va­nog ti­pa, sku­pi hra­bros­ti da mu pri­đe: – Znaš, ti si me­ni ta­ko sla­dak, ko bo­m­bo­na! Što ra­diš u su­bo­tu uve­če? – Pr­sa i ra­me­na – od­go­va­ra lik.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com