Vicevi dana za Četvrtak, 20. Oktobar 2022. [86401]

Je­dan ko­m­ši­ja ze­za dru­gog: – Ko­m­ši­ja, tvo­je ku­če je be­lo, a zo­ve se Žu­ćo, pa to baš ne ide! – Pa i tvo­ja že­na se zo­ve Le­pa, pa i to baš ne ide!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com