Vicevi dana za Četvrtak, 19. Januar 2023. [86700]

Ko ko­ga slu­ša u bra­ku? Pr­va go­di­na bra­ka – že­na slu­ša mu­ža. Dru­ga go­di­na bra­ka – muž slu­ša že­nu. Tre­ća go­di­na bra­ka – ko­m­ši­je slu­ša­ju šta go­vo­re muž i že­na.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com