Vicevi dana za Četvrtak, 18. Maj 2023. [87130]

Do­šao no­vi na­stav­nik ma­te­ma­ti­ke u ško­lu, pa ka­že Pe­ri­ci: – Ču­jem da si mno­go brz u ra­ču­na­nju. – Je­sam. – Ko­li­ko je 32 pu­ta 26? – 750. – Pa to ni­je ni bli­zu! – Ali je br­zo!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com