Vicevi dana za Četvrtak, 18. Januar 2024. [87989]

Mla­dić u ta­k­si­ju je­de čo­ko­la­du. Ta­k­si­sta mu ka­že: – To vam ni­je do­bro, uni­šti­će­te zu­be. – Moj de­da je ži­veo 102 go­di­ne. – Za­to što je jeo čo­ko­la­du? – Ne, ne­go za­to što je gle­dao svo­ja po­sla!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com