Vicevi dana za Četvrtak, 17. Jun 2021. [85099]

Neo­že­njen mu­ška­rac ne­ma ve­li­ki sto­mak, jer otvo­ri fri­ži­der i ka­že: – Do­đa­vo­la, opet isto i ode u kre­vet. Ože­njen mu­ška­rac ima ve­li­ki sto­mak jer do­đe u kre­vet i ka­že: – Do­đa­vo­la, opet isto i otvo­ri fri­ži­der.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com