Vicevi dana za Četvrtak, 16. Maj 2024. [88399]

Uči­te­lji­ca lju­ti­to go­vo­ri đa­ku: – Tvoj sa­stav na te­mu „Moj pas“ je pot­pu­no isti kao sa­stav tvog bra­ta. Mi­slim da si ga pre­pi­sao. – Ma ni­je to, uči­te­lji­ce, ne­go ima­mo istog psa.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com