Vicevi dana za Četvrtak, 16. Jun 2022. [86023]

– Dok sam no­sio nao­ča­re, ni­jed­na že­na me ni­je gle­da­la. Da­nas sam iza­šao bez njih i već me je jed­na star­to­va­la – hva­li se Mu­jo. – Šta ti je re­kla? – pi­ta Ha­so. – Gle­daj gde ideš, ma­j­mu­ne – ka­že Mu­jo.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com