Vicevi dana za Četvrtak, 14. Oktobar 2021. [85401]

Obra­ća se unuk ba­bi: – Ba­ba, ra­z­mi­šljao sam da ja te­be le­po sta­vim u dom. – Ko­ji, sta­ra­č­ki? – Pa ti, ba­ba, upi­ši fa­ks, pa će­mo da pro­ba­mo u stu­den­t­ski da te uba­ci­mo!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com