Vicevi dana za Četvrtak, 10. Novembar 2022. [86474]

Sin ša­lje po­ru­ku ma­j­ci. – Je l’ go­tov ro­di­te­lj­ski? – Je­ste, upra­vo idem ku­ći. Do­bro je što iz ve­ro­nau­ke imaš po­zi­ti­v­nu oce­nu jer ti sad sa­mo bog mo­že po­mo­ći.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com