Vicevi dana za Četvrtak, 10. Avgust 2023. [87443]

Do­la­zi muž ku­ći i ka­že že­ni: Dra­ga, mo­ram ti re­ći stra­šnu isti­nu. Fi­r­ma je ban­kro­ti­ra­la, otac me izba­cio iz na­sled­stva, slu­pao sam au­to. Ho­ćeš li me i da­lje vo­le­ti? – Na­rav­no, ali ćeš mi ja­ko ne­dos­ta­ja­ti!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com