Vicevi dana za Četvrtak, 1. Jul 2021. [85135]

Pi­ro­ća­nac se obra­ća svo­joj no­vo­pe­če­noj že­ni po­sle sva­d­be: – Baš ra­ču­nam ko­li­ko je ko­šta­la sva­d­ba i ko­li­ki je tvoj mi­raz. – I? – Izgle­da da sam se ože­nio to­bom iz lju­ba­vi.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com