Utefteriti

Записати, прибележити. Необично је што то данас користе и власници мобилних телефона.

-Дај ми број, да га утефтерим у именик у мобилном.

Preuzeto sa http://vukajlija.com