U mom selu

Sličan izraz sa onim: "Kad si u Rimu, ponašaj se ko Rimljanin", ali na prosto nema veze ni sa selom, ni sa seoskim osobinama i običajima.

Prosto se taj izraz koristi da se dočara nekome da radi stvari na pogrešan način.

Kroz primere:

Brate, u mom selu, kad može treća smena u integral da se uvede, mi je i uvodimo.

——————————————————-

Gospođo, u mom selu, kad su nam prljave ruke, ne pipamo leba u Maxiju.

——————————————————-

Tečo, u mom selu, koristimo otvarač, a ne viljušku.

Preuzeto sa http://vukajlija.com