U dušu

Веома висок степен познавања некога. Турболатив доброг познавања.

Знати нечији сваки наредни корак. Препознати га из авиона.

– Гле гле, следећу руку ти избацује слот шљива! Пази шта ти кажем, знам га брате у душу.

_______________

– Брате позајмио сам Шонети четри црвене још ми није вратио, мораћу да га исцимам.

– Ма дај, опусти се, вратиће ти пази шта ти кажем. Добар је он ко леб, знам га у душу.

Preuzeto sa http://vukajlija.com