Tviks

Политичка сцена Србије

“…свака је имала потпуно другачији приступ, леви твикс су преливали карамелом док су десни твикс поливали карамелом…”

Preuzeto sa https://vukajlija.com