Tradicionalne vrednosti

Izraz koji se poteže kada više nema valjanih argumenata u raspravi, u stilu zato što ja tako kažem. Još je gore što su tradicionalne vredosti najpromenljivija stvar na planeti, tako da niko ne zna šta su one u stvari i niko pri zdravoj pameti ne bi pristao da živi po uzoru na njih.

-Deco, ne možete bre, tako na divlje da živite. Vreme je da se venčate i da živite u duhu tradicionalnih vrednosti, kao naši stari.

– Dakle, mama, preporučuješ mi koju od varijanti brakova mojih predaka? Komunistički, brza registracija kod matičara, ili crkveni kao kod babe Draginje pa da posle ti i tvoje sestre sa 18 menjate prezime iz njenog devojačkog u dedino, ili možda brak iz vremena Avrama praoca, da ovaj oženi i mene i moje sestre, pa da svi živimo u jednoj divnoj plemenskoj zajednici?

Preuzeto sa http://vukajlija.com