Tolerancija vlasnika blokirane garaže

Ona devalvira. Jede je inflacija k’o nacionalnu valutu Zimbabvea. Nalazi se u konstantnom padu i nikako drugačije.

Koliko god čovek bio tolerantan, pod dejstvom teških lekova za smirenje ili lakih droga, progres njegovog pižđenja je neminovan.

Poruke na vratima garaže u prometnoj ulici sa malo parking mesta. Sortirane po godinama.

2004.

Molim Vas da ne parkirate ispred garaže. Unapred hvala.

2005.

Ne parkirajte ispred garaže.

2006.

Ne parkiraj ispred garaže!

2007.

Ne parkiraj zovem pauka. (Skica tarantule ili sličnog zajebanog pauka.)

2008.

Ne parkiraj stoko! Zabadam eksere u gume i lomim retrovizore! (Skica čekića.)

2009.

Ne parkiraj sve ti jebem! Zabadam eksere u glavu i lomim noge! (Skica lobanje. Crna.)

2010.

Prodao sam stan i garažu. Odselio sam se na Durmitor. Bolje mi je sa gladnim vucima nego sa vama. Dabogda vam se po ženama parkirali!

2011. (Novi vlasnik)

Molim Vas da ne parkirate ispred garaže. Unapred hvala.

Preuzeto sa http://vukajlija.com