Tenisko stenjanje

Izuzetno lukavstvo. Nosilac patenta ® Monika Seleš. Monikino stenjanje je bilo predmet mnogih žalbi i polemika ali je ipak prošlo, sada su već i arlauci prihvatljivi. Svrha stenjanja i urlika nije dekoncentracija protivnika nego ‘prikrivanje lopte’. Monika je naime prva shvatila da protivnik po zvuku može da odredi kvalitet čak i smer lopte, i zato je pribegavala ‘maskirnom’ stenjanju što je u ono vreme bilo jedva prihvatljivo. Tenis je smatran tihim sportom a publika ‘pozorišnom’.

Preuzeto sa http://vukajlija.com