Tata ga za ruku izveo iz bolnice

Od brda odvaljena ljudina, koja jednom rukom sječe stogodišnje hrastove, a drugom jede vrelo prase direktno sa ražnja.

– U jebote, koliki čovjek suncetipoljubim! Ovaj jede prase sam.

– Buraz, ovaj kad se rodio tata ga izveo iz porodilišta za ruku, dok mu je mama ostala ležati još deset dana.

Preuzeto sa http://vukajlija.com