Tastovača

Rakija koju svaki tast čuva za svog budućeg zeta, da kada bude došao da prosi ruku njegove ćerke, ode kući četvoronoški. Služi dakle za dobro upoznavanje zeta po principu "in vino veritas", jer na muci se poznaju junaci, ali i za dokazivanje tastove nadmoći i dugogodišnjeg iskustva.

– Miladine, dolazi nam budući zet danas na ručak!

– K’o kec na deset, ima da mu objasnim neke stvari!!!

– Jaoo, Miladine, nemoj samo da vadiš onu tvoju tastovaču molim te…

– Kako?! Pa bez nje ne ide… ho ho ho!!!

Preuzeto sa http://vukajlija.com