Tako je!!!

Uzvik svakog radikala na mitingu…

Toma: Nećemo se smiriti dok ne povratimo Kosovo!

Masa: TAKO JE!!!

Toma: Ovi nevaljalci pokušavaju da nam uzmu vlast ali NEĆEMO SE SMIRITI!

Masa: TAKO JE!!!

Toma: Sinoć sam pojeo burek!

Masa: TAKO JE!!!

Preuzeto sa http://vukajlija.com