Taj bi se ubio samo jeftinom strujom

Osoba koja bi se rađe odrekla člana bliže familije nego kojeg dinara.

– Ne verujem kolika je stipsa onaj Mare. Neće na fudbal. Kao nema 200 kinti da plati salu.

– Znam, brate. Taj kad bi znao da će ga ubiti struja, sačekao bi da dođe jeftina tarifa.

Preuzeto sa http://vukajlija.com