Sviđa mi se kako razmišljaš

Prihvatanje sagovornikovog mišljenja zarad višeg cilja.

Devojka: Definicija sekunde se zbog atomskih satova promenila…

Momak: Sviđa mi se kako razmišljaš…

Devojka: Ranije je sekunda bila 1/86.400 deo dana, ali sada je 9.192.631.770 obrtaja atoma cezijuma.

Momak: Sviđa mi se kako razmišljaš…

Devojka: Ti u stvari samo hoćeš da mi ga zavučeš?

Momak: Sviđa mi se kako razmišljaš.

Preuzeto sa http://vukajlija.com