Svedoci nasilja

Oni koji ništa ne čine povodom istog.

-Svedoci smo nasilja u porodici, vršnjackog nasilja i raznih vidova nasilja, koje su mere koje treba uvesti da se takvo nasilje suzbije? Samo kratko, molim vas – sledi uključenje u Parove.

Preuzeto sa https://vukajlija.com