Šturmundrang

Prevedeno sa nemačkog: Sturm und Drang – oluja i nagon. Ovo je umetniči pravac nastao u četvrtom kvoteru 2. epohe Vukajlije. Odlikuju ga izraženi kultovi: ličnosti, osećanja i prirode.

Intelektualci iz vremena šturmundranga nazivani su divljim ili burnim genijima. Težili su originalnosti, neobuzdanim osećanima i idividualizmu do krajnosti.

Najpoznatije pripadnici šturmundranga, nakon dekreta (tajni naziv dokumenta: petak 13.), bivaju proterivani i otad imaju poštovaoce mlađih naraštaja i infiltriranih okultnih grupacija koje tu i tamo naprave reakciju.

Neki od istaknutijih pripadnika su:

JTU, Jelena Tihi Ubica, Kir – Jeca "Jebiga, zavisi koja ličnost je u kom trenutku aktivna, mada se i ove 3 mogu podeliti na bar po 6 komada. 🙂" by Stefan Kostić

Cara™ veliki prirodnjak i zastupnik Darvinove teorije: jedi ili budi pojeden (sa par gramatičkih izmena).

Stefan Kostić, koji se zalagao za priznavanje osećanja i emocija u svetu, iako je kasnije prekinuo veze sa ovim pokretom i zasnovao takozvani Kulen klacisizam.

Preuzeto sa http://vukajlija.com