Stil

Stil (lat. stilus — naprava za pisanje) je način izražavanja, kojeg karakterišu sve osobine po kojima se razlikuje od ostalih – najjednostavnije, ono po čemu te prepoznaju.

Čika Jova Zmaj

Taši, taši, tanana,

Evo jedna grana,

A na grani jabuka

Kao molovana.

Željko Samardžić

Taši, taši, tanana,

devojčice malena,

ja matora drtina,

a seks nam je sudbina.

Goran Bregović

Taši, taši, tanana,

Taš, taš, taš, taš,

hop cup, hop cup, taš,

Jab, jab, jabuka,

jabuka je duboka

cup, cup, cupika,

paprika i bunika.

Bajaga

Taši, taši, tanana,

na nanana nana nana

nananananana na

nana nana na

nananananana na

(ruke gore)

na nanana na

Crnogorski/hrvatski kantautori

Taši, taši, tanana,

Srce si mi slomila,

kad si me poljubila

u noći punog mjeseca…

srce divljeg jelena,

jabuka si rumena…

(to be continued)

Preuzeto sa http://vukajlija.com