Stari ljudi kad su kupovali kravu, gledali su ko ju je otelio

Odgovor koji roditelji daju djeci na njihovo pitanje zašto stalno moraju smarati o tome od čijih kuća im je nova ljuba, odnosno o njenom porijeklu sve do devetog koljena.

– Mali, đe se ti tako spremaš, mećeš taj gel, ti se tako nisi picanio ima tri mjeseca?!

– Trebe, stari, trebe…

– A je l naišla neka piša, što te smuntala?

– Izgleda da jes’, ne znam šta će biti…

– E a od čijih je kuća?

– De ba oladi malo, tek smo tri nedelje zajedno, neću je ženiti…

– A sinko, stari ljudi kad su kupovali kravu, gledali su ko ju je otelio, a toli žensko kad se gleda… Ae evo ti cvancika da se izvedete…

Preuzeto sa http://vukajlija.com