Srpska atomska fisija

Cijepanje iks metara atoma bukovine, hrastovine ili dračevine vrlo oštrom sikirom.

Ćaća: Sine, sutra ću ti pokazati kako se cijepaju atomi!

Sin Štreber: Toooo, tata! Gdje me vodiš na simpozijum?

Ćaća: Vodim te kod babe na selo, stiglo joj danas 12 metara bukovine, valja to iscijepati da se osuši do zime.

Preuzeto sa http://vukajlija.com