Sponzor tačnog vremena

Humana, nesebična, neretko mala porodična firma koja sprečava haos da zavlada našim gradom svojim svakočasovnim urgiranjem na talasima radija.

Sponzor pomaže vremenu da lupa recke po traci našeg postojanja i čini suživot podnošljivim. Zahvaljujući Sponzoru radnici ne kasne u fabrike, pekarima ne zagoreva hleb, švaleri na vreme hvataju štraftu, a studenti ležu ranije da bi ustali da doručkuju i uče.

Sponzor kroti Vreme. Ono se taman osili, prostre, zapahne ulice i krene da se steže i samo što nije zapeklo i uvezalo sve u paučinu trajnog i ustajalog – dinnng, Sponzor daje nalog da se bolesna arterija preseče, a vreme istoči i nastavi da napaja život.

Želim da u ime svih nas zahvalim Sponzoru što brine o Vremenu i ne da singularitetu da nam jebe mamu naninu.

– Dinnng! Tačno je podne. Sponzor tačnog vremena mlekara Sočno Vime, Klatičevo.

Preuzeto sa http://vukajlija.com