Slabije

Slabije (sa akcentom na I), termin koji se koristi kad god se ukaže prilika i pokazuje da su šanse da se nešto desi veoma slabe i koristi se takođe kada pwnedujemo nekog, odn kada ga za’ebemo.

U mojoj školi je to prvi počeo da "koristi" profesor fizike ("Slabije da će ti da naučiš indukciju"), i kasnije sam primetila da se ‘proširilo’ na celu južnu Srbiju. Da li je baš moja škola epicentar, i facebook koji je sve to ‘patentirao’ iskreno sumnjam, a da li je baš fizičar "autor".. Slabije da znam.

-E brate, čuo sam da će Dušan da bude sa vama u sobi.

-Hahahaha, slabije!

-Vidi ovog Šoneta, sinoć mu je cupi raskinula, i to ‘ladno pred svima!

-Aaa slabije!

Preuzeto sa http://vukajlija.com