Samo krotko

Seljačko-penzionerski sleng za ‘polako, tebra, iskuliraj, biće sve do jaja, mojne da mašci, opusteno! ‘. Znatno manje urbana fraza ali konkretnija i lakonskija.

-Majke mu ga nabijem na Peru, čuvara iz Simpo, juče besmo na svadbu sve do ženu mi se faća u kolo. Će se saplete od neki ćuteci.

– Samo, krotko b’e, Dalibore…pijano govedo bilo.

Preuzeto sa http://vukajlija.com