S močku praven

Super superlativ prideva nekvalitetan. Nešto ispod svakog standarda, made in China.

– Mile, šta ti je sa onog sina ?

– Što bre, šta je napravio?

– Pa toj ti i ka’em, ništa neje napravio, vi’š kakav je žljonzav ko da si ga s močku pravio.

– Jebem li ga, tatko mi ga zna, pijan sam ga pravio.

Preuzeto sa http://vukajlija.com