Rsati

Glagol koji se upotrebljava u Zapadnoj Srbiji i služi kao zamena za glagole piti, alkoholisati se, duvati, voziti (brzo), jebati, udariti (pesnicom)… Uopšteno, glagol se koristi pri izražavanju bilo koje radnje koja vršiocu pričinjava zadovoljstvo.

“Kako smo sinoć rsali u gradu, jedva smo kući došli!”

“…i onda sam dodao gas i rsn’o ga u krivini!”

“Idem večeras kod neke plavuše da se rsamo!”

“Kad sam ga rsn’o, ispadoše mu dva prednja zuba!”

Preuzeto sa https://vukajlija.com