Rok upotrebe

Trka sa vremenom.

Osoba 1: “5. 9. 2010. 13:47”

Osoba 2: “E jebiga, istekao rok”

Osoba 1 (gleda na sat): “Imaš još… Jedanae… DESET SEKUNDI, OTVARAJ, PIJ PIJ PIJ PIJ PIJ PI PI PI PI P, STOP STOP, STOOOOOP!!!” (otima voćni jogurt osobi 2)

Preuzeto sa https://vukajlija.com