Pun sepet!

Sepet – turcizam za grubu, pletenu korpu 60 sa 50 cm, u kojoj su se nosile teške i habaste stvari, kao recimo klipovi kukuruza ili cepanice. Jednostavno: nakrkaš pun sepet i demonstriraš čistu fizičku snagu.

"Pun sepet" se u slengu koristi za opis nepotrebne količine/težine i vrste tereta, te načina nošenja istog.

Svako od nas ponekad povuče neki imaginarni sepet.

Preuzeto sa http://vukajlija.com