Prihvatljiva

Individua iz podskupa ženskog roda pod nazivom “daj šta daš”. Izbila je iz začelja probivši se kroz gomilu, s desne strane obišla smrznutog četnika i zakoračila preko linije koja odvaja bi i ne bi, mada tu liniju i dalje gazi kurijim okom. Kao alternativa probijanju rupe bludišom kroz kaubojsku tavu, u dugim zimskim noćima nejebice postaje – prihvatljiva.

Jedinica na skali do deset, ali je makar na skali.

– Kad si ti ono keco zadnji put?

– Pomnoži vrijeme sa beskonačnošću i odnesi u najveće dubine vječnosti i tek onda ćeš imati samo mali dio predstave o periodu o kome ti govorim.

– Shvatam. E, pa, tvom čekanju je došao kraj! Imam jednu ribu za tebe. Čuj mene, gabora – ribu!

– Gdjejegdjejegdjejegdjeje???

– Eno je za šankom. Briše brkove rukavom.

– Pa, dobro… Samo da popijem još jednu čašu. Čuj mene, flašu – čašu!

Preuzeto sa http://vukajlija.com