Pozdrav na blic

Tipičan pozdrav na ulici između dva poznanika, koji traje par sekundi, počinje pitanjima, ali se na pitanjima i završava. Odgovori obično izostaju. Nekad su ti pozdravi toliko izparalelizovani, da se pitanja s obije strane ispucavaju istovremeno i takvi pozdravi traju dugo koliko i jedno “zdravo”.

-Baticeeee

-Oooo brat moj..

-Šta se radi?

-Kod tebe?

-Inače?

-Ti?

-Aj pa se gledamo.

-Ćao baki.

Preuzeto sa https://vukajlija.com