Posni jogurt

Nedovoljan za merak, dovoljan za greh.

Srbija, petak, 2030 i neka…

Miki je mislima jako daleko, od lišća koje žurnim koracima gazi. Šuštanje lišća odjednom prestade, a misli prinudno ateriraše kada se ispred njega pojavi predstavnik verske inspekcije.

Inspektor: Dobro veče, rutinska kontrola… da li ste mrsili večeras?

Miki: Dobro veče… Ne, nikako… ne mrsim kad hodam…

Inspektor: Da proverimo mi to… duvajte ovde dok se ne upali zelena lampica…

Miki (duva): Izvol’te…

Inspektor (gleda aparat): Hm… i kažete… niste mrsili, a? 0,43 piše ovde…

Miki (zbunjen): Pa…. zar nije dozvoljeno do 0,5?

Inspektor: Bilo po starom, po novom nije više dozvoljen ni promil… i šta ćemo sad? Kazna je vikend sa ocem Pahomijem za ovakvo prekoračenje…

Miki: Ali… Ja sam samo popio čašu posnog jogurta…

Inspekor: Da, da… i dva parčeta posnog praseta… Pođite sa mnom, molim.

Preuzeto sa http://vukajlija.com