Podeliti sa nulom

Izraz za nekoga ko se zbunio ili totalno izgubio i gleda u daljinu sa otvorenim ustima, ne reaguje na okolinu.

Izraz je potekao od nezgodnog običaja raniih operativnih sistema računara koji nisu proveravali da li je delilac operacije deljanja jednak nuli, a pa je racunar započinjao programsku petlju kojoj je broj izvršavanja obrnuto proporcionalan veličini delioca, odnosno beskonačan. Za vreme dok deli nulom računar izgleda kao da radi posao svog života, a u stvari cinculira do 101 i nazad. Kasnije su osavramenili OS, pa su se pojavile one porukice “ERROR: divide by zero”

Preuzeto sa http://vukajlija.com