Pišanje i pranje ruku

Dosta se o karakteru ili ličnosti muskog pišača može saznati iz odnosa između

čina puštanja vode na slobodu i pranja ruku.

1. piša, pa pere ruke: klasični – najčešći tip

2. piša, pa ne pere ruke: zapušteno-neodgovorni tip

3. pere ruke, pa piša: paranoično-šizofreni tip

4. pere ruke, pa piša, pa ponovo pere ruke: opsesivno-kompulsivni tip

5. piša i pere ruke istovremeno u lavabou: alkoholisano-navareni tip

6. piša na ruke i tako ih pere: Laza Lazarević tip

Preuzeto sa http://vukajlija.com