Peta strana “Blica”

Tu su nekad bile sise.

Sad više ne, sise su sada znatno dostupnije svima, makar u digitalnom obliku, peta strana Blica je suvišna za tu svrhu.

Sada ne znam šta je na petoj strani Blica.

Nisam uzeo Blic, ni petu stranu Blica, u ruke dugo.

Možda pričam napamet, možda su i dalje sise na petoj strani Blica.

Možda sam samo ubeđen da je ovo vreme previše sivo i ozbiljno za sise na petoj strani Blica.

Ili je ovo vreme koje ne bi dozvolilo sise na petoj strani Blica, koliko god duhovit komentar bio vlasnice sisa.

Ili je možda svetu dosta sisa, pa i onih sa pete strane Blica.

Meni nikad neće biti dosta sisa.

I pete strane Blica.

Tu su nekad bile sise.

Sedma sisa

Preuzeto sa https://vukajlija.com