pa kaže

Uzvik pre refrena. Koristi ga izvođač koji se uživio.

Bol boluje lijepa Anka

pojila je vodom majka

bistrom vodom sa izvora

sa korita Ivanova

Lijecili je svi ljekari

i vracare i travari

ali Anka cezne, vene

zbog ljubavi izgubljene

PA KAŽE:

Ne pomaze voda, majko

sa korita Ivanova

ni ljekari ni travari

ne pomaze voda, majko

sa korita Ivanova

lijek su mi, stara moja

medna usta Jovanova…

Preuzeto sa http://vukajlija.com