Olakšizacija

Ne, nema veze sa kanalizacijom ili vršenjem nužde. Olakšizacija je mlađa sestra palatalizacije i sibilarizacije i ostalih glasovnih promena. Ona nema isključivo određene prelaze iz nekih slova u druga, ili jednakosti po zvučnosti, već kako sam naziv kaže tu je da, jelte, olakša. Jašta. Izbaci neko slovo iz reči i doda nepravilno. Nastala iz potrebe srpskog naroda da lakše ili onako kako poželi izgovori neku reč. Nepravilno naravno.

Mlađa populacija je i te kako dobro razume zahvaljujući ministru Žarku Obradoviću i šestopadežnoj Jeleni Karleuši.

Srpskog – Srbskog

Predsednik – Precednik

Predsoblje – Precoblje

Hajde (‘ajde) – Ae

Mislio – Misio

Posao – Poso

Demokratska – Demokracka

Idiotska – Idiocka

Preuzeto sa http://vukajlija.com