Oj Srbijo među šljivama

Prekrojeni stih iz pesme Oskara Daviča "Srbija" koji se u poslednje vreme često koristi zbog uspelog i sažetog izražavanja našeg odnosa prema majčici Srbiji:

1. oj, kao uzvik patnje i bola koji preživljavamo zbog sreće da živimo ovde

2. među šljivama, kao priloška odredba za mesto na kome se nalazimo, i na kome ćemo se po svemu sudeći nalaziti još dugo

Preuzeto sa http://vukajlija.com