Obraz organizacija

Ponosni (pravoslavni) ogranak Inkvizicije.

Sebe smatraju pravm hrišćanima.

Nekrstom sve ostalo.

Plan organizacije Obraz za Mart:

– Da istrebe veštice i vampire, kojih "na Balkanu ima mnogo".

– Da istrebe Albance;

– Da istrebe Hrvate;

– Da istrebe Bugare;

– Da istrebe Makedonce (jer su to maskirani Bugari);

– Da istrebe Mađare (zato što su nas izrabljivali u toku Seoba);

– Da istrebe Rumune (zato što je tamo živeo grof Drakula, koji je glavni nekrst);

– Da istrebe Amerikance (može im se);

– Da istrebe Britance;

– Da istrebe Bosance;

– Da istrebe Crnogorce;

– Da istrebe Kineze (zato što su direktna konkurencija, po brojnosti nebeskom srpskom narodu);

– Da istrebe Japance (zato što su zamaskirani Kinezi);

– Da istrebe Jevreje i Judaizam (zato što su Hristoubice i vračari);

– Da istrebe Islam i islamske zemlje (zato što su nekrst);

– Da istrebe Egipćane (oni tvrde da je njihova civilizacija starija od Srbske);

– Da istrebe Etiopljane (što da ne?);

– Da se Radikalna stranka kanonizuje;

– Da se Miladn Kovačević i Uroš proglase za svece, mučenike i zaštitnike Srpskih boraca;

– Da se navijači uzdignu na nivo svetih ratnika;

– Da se LDP i DP proglase za jeretike i spale na lomači sa njihovim bezbožničkim verskim učenjima;

– Da se Srebrenica i Goli Otok proglase nevažećim;

– Da se knjige iz nauke spale kao "vračarske i bezbožničke";

– Da se vrati Srednji vek;

– Da se svaki Srbin proglasi za mučenika;

Preuzeto sa http://vukajlija.com