novi latinski u srba

…je engleski.Pre su se ljudi trudili da budu stručni i pametni na latinskom.Engleski sve više postaje novi latinski.

Bio sam juče na nekim medicinskim predavanjima u Interkontinentalu.Svi naši predavači su imali izraze kao što su kating,blading…itd. i onda je došao jedan makedonac da održi predavanje o karcinomu debelog creva, samo naizgled,činlo mi se kako čovek drži čas srpskog jezika.

Preuzeto sa http://vukajlija.com