Nije ona za tebe

Ako vam ovo kaže drug može da znači dve stvari:

1. stvarno nije za tebe, daje ti drugarski savet

2. nije za tebe, za njega je.

Ako vam kaže drugarica može isto da znači dve stvari:

1. stvarno nije za tebe, daje ti drugarski savet

2. nije ona za tebe, nego je Ona za tebe.

Preuzeto sa http://vukajlija.com